Etkinlik Kuralları

ETKİNLİK KURALLARI
  • Katılımın sağlanabilmesi amacıyla ülkemiz genelinde yer alan üniversitelerin Tıp Fakültesi Dekanlıklarına davet mektubu gönderilecektir.
  • Katılımcıların, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan üniversitelerin veya Eğitim Araştırma Hastanelerin Aile Hekimliği Anabilimdalında/Eğitim Kliniğinde görevli tam zamanlı Aile Hekimliği Araştırma görevlisi olması gerekmektedir.
  • Tercihen her üniversiteden/eğitim araştırma hastanesinden 1 ya da 2 katılımcı dahil edilecektir.
  • Aile Hekimliği Asistanları Simülasyon Eğitimi 1 Programına katılmamış olmak
  • Katılımcıların belirlenen tarihler içerisinde rsimahu.erdogan.edu.tr web sitesinden yer alan başvuru linkinden kişisel başvurusunu yapmış olması gereklidir.
  • Katılıma hak kazanan kişilerin kendi önlük ve steteskopu ile  programa katılması beklenmektedir.
 
Programa katılmadan önce katılmak isteyenlerin başvurusu kabul edilmiş olması gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen katılımcılara koordinatör tarafından ‘Kabul Mektubu’ e-posta yolu ile gönderilir. Eğitim seminerlerine ilişkin notlar ve katılım sertifikası program esnasında ve sonunda katılımcılara sunulacaktır. TÜBİTAK ve Koordinatörlük gerektiğinde makul prosedürler çerçevesinde; eğitim mekanını, zamanını ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
Projede görev alan bütün iştirakçiler (koordinatör/yürütücü, eğitmen ve katılımcılar) TÜBİTAK tarafından öngörülen yükümlülükleri kabul ederler. Katılımcılar bütün eğitim programlarına, eğitim dışı sosyal ve kültürel etkinliklere katılmakla yükümlülerdir.
Katılımcıların yol ve konaklama masrafları proje bütçesinden desteklenecektir. Ödemeler TÜBİTAK tarafından tanımlanan ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. (Yol ücreti 500,00 TL'yi geçmemelidir